Klub Sportowy Kotwica Korczyna zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Komisji Rewizyjnej oraz wszystkie osoby które chciałyby włączyć się w działalność na rzecz Naszego wspólnego przedstawiciela Gminy w piłce nożnej na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim a także międzynarodowym w różnych kategoriach wiekowych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r (wtorek) o godzinie 19:00 w Domu Kultury przy ul. Szczepanika 2 w Korczynie (budynek OSP Korczyna). Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, oraz wybór nowych władz Klubu Sportowego „Kotwica ” w Korczynie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Klubu za 2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania oraz wniosków Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia i przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2020 r.
 10. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu,
  ▪ podjęcie uchwały w sprawie stanu liczebnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  ▪ głosowanie,
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *