Klub ZAKOTWICZENI jest to twór na wzór „Klubu 100”. Klub powstał w lipcu 2019r. i zrzesza osoby oraz firmy, które chcą wspomagać Kotwicę Korczyna wpłacając co miesiąc określoną kwotę na rzecz klubu. Każda osoba lub firma wyrażająca zainteresowanie wsparciem Kotwicy i przystąpieniem do klubu ZAKOTWICZENI otrzyma krótką deklaracje wraz ze specjalnie utworzonym numerem konta: 64 1020 2964 0000 6602 0175 4217

Szczegółowe informacje u vc Prezesa Adama Gazdy – 504 083 901

Poniżej krótki regulamin Klubu:

  1. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. Uczestnik klubu Zakotwiczeni deklaruje się wpłacać na specjalnie utworzone konto, co miesiąc, określoną w deklaracji członkowskiej kwotę – minimum 20 złotych.
  3. Każdy klubowicz ma prawo dowiadywać się o stan konta oraz o prawidłowość wydawania funduszy, natomiast nie ma możliwości uzyskania informacji o wysokości składek przekazywanych przez innych członków.
  4. Wpłaty dokonywane są jako „cegiełki” na rzecz Klubu Sportowego Kotwica Korczyna.
  5. Do klubu Zakotwiczeni mogą się przyłączyć pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.
  6. Zebrane przez klub środki finansowe będą do dyspozycji zarządu Klubu Sportowego Kotwica Korczyna na jego bieżącą działalność.
  7. Opóźnienia z wpłatami składek przez okres trzech miesięcy spowoduje anulowanie członkostwa i wykreślenie z listy członków.
  8. Na stronie internetowej KS Kotwica powstanie specjalna zakładka, w której będą wymienieni członkowie klubu Zakotwiczeni, chyba że sami zdecydują inaczej.
  9. Etatowi uczestnicy programu będą obdarowywani specjalnymi „licencjami”, które uprawniają do wejścia na domowe mecze Kotwicy Korczyna przez całą rundę.
  10. Każdy kto przystąpi do klubu Zakotwiczeni ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Klubu „Kotwica”